Wykonanie remontu gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Leszno 42 m 15, Hallera 22 m 5, Leszno 25 m 22, Jasna 5 m 10, Piękna 25 m 18 w Żyrardowie

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 17.04.2019 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 17.04.2019
Ogłoszono dnia: 09.04.2019