Wykonanie remontu Gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Waryńskiego 26 m 17, Słowackiego 18 m 4, Mickiewicza 17 m 3, 1 Maja 84c m 57, Piękna 25 m 7, 1 Maja 86 m 19 w Żyrardowie

Tryb: Wszystkie tryby
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 22.02.2018 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 22.02.2018
Ogłoszono dnia: 15.02.2018