Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. 11 Listopada 26, 11 Listopada 32, Jasna 9b, 1 Maja 84c wraz z wykonaniem projektów powykonawczych na każdy budynek osobno

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 09.11.2017 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 09.11.2017
Ogłoszono dnia: 03.11.2017