Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 21 przy ul. Doczkała 4 w Żyrardowie

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 13.10.2017 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 13.10.2017
Ogłoszono dnia: 05.10.2017