Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 24 przy ul. 1 Maja 84D w Żyrardowie

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 08.05.2017 10.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 08.05.2017
Ogłoszono dnia: 28.04.2017