Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego 5 m 19 w Żyrardowie

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 16.07.2018 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 16.07.2018
Ogłoszono dnia: 09.07.2018