Wykonanie robót budowlanych na ścianie szczytowej budynku przy ul. 1 Maja 31 w Żyrardowie.