Wykonanie robót budowlanych na ścianie szczytowej budynku przy ul. 1 Maja 31 w Żyrardowie.

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 12.07.2019 9:00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów - sekretariat pok. nr 7
Termin otwarcia ofert: 12.07.2019
Ogłoszono dnia: 05.07.2019