Wykonanie robót budowlanych w branży ślusarskiej w ramach konserwacji i napraw bieżących w budynkach gminnych, własności zleconej oraz w lokalach gminnych Wspólnot Mieszkaniowych oraz Targowisku w okresie od 01.01.2020r do 31.12.2020r.