Wykonanie robót budowlanych w branży stolarskiej w ramach konserwacji i napraw bieżących w budynkach gminnych, własności zleconej oraz lokalach gminnych Wspólnot Mieszkaniowych w 2019r.