Wykonanie robót budowlanych w branży stolarskiej w ramach konserwacji i napraw bieżących w budynkach własności zleconej oraz w lokalach gminnych Wspólnot Mieszkaniowych w okresie od 01.01.2020r do 31.12.2020r

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 12.12.2019 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 12.12.2019
Ogłoszono dnia: 04.12.2019