Wykonanie robót budowlanych w branży stolarskiej w ramach konserwacji i napraw bieżących w częściach wspólnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w 2019r.