Wykonanie robót malarskich klatek schodowych w budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Kościuszki 31 w Żyrardowie.

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 22.08.2016 10.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 22.08.2016
Ogłoszono dnia: 16.08.2016