Wykonanie robót ogólnobudowlanych w ramach konserwacji i napraw bieżących w częściach wspólnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w 2018 r.

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 20.11.2017 9.00
Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. sekretariat pokój nr 7
Termin otwarcia ofert: 20.11.2017
Ogłoszono dnia: 08.11.2017