Wykonanie robót w branży hydraulicznej w budynkach Wspólnot

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 08.12.2015 09:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat PGM Żyrardów ul. Armmi Krajowej 5, pokój nr. 7
Termin otwarcia ofert: 08.12.2015
Ogłoszono dnia: 20.11.2015

Treść

  Wykonanie robót w branży hydraulicznej w ramach konserwacji i napraw bieżących w części wspólnej budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Żyrardowie.