Wykonanie robót w branży hydraulicznej w ramach konserwacji i napraw bieżących w budynkach gminnych, własności zleconej oraz w lokalach gminnych Wspólnot Mieszkaniowych oraz Targowiska w okresie od 01.01.2020r do 31.12.2020r.