Wykonanie robót w branży hydraulicznej w ramach konserwacji i napraw bieżących w części wspólnej budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Żyrardowie w okresie od 01.01.2020r do 31.12.2020r.