,,Wykonanie robót w branży ślusarskiej w zasobach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o.?

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 05.12.2016 9:45
Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Gospodarki mieszkaniowej Zyrardow Sp. zo.o. ul. Armii Krajowej 5,96-300 Żyrardów Sekretariat -pok nr7
Termin otwarcia ofert: 05.12.2016
Ogłoszono dnia: 21.11.2016

Treść

Wykonanie robót w branży ślusarskiej w zasobach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o.

Przedmiar robót ma charakter szacunkowy, zakłada szacunkowy zakres prac i określa po jednej jednostce najczęściej realizowanego rodzaju robót.

Służy on do określenia cen jednostkowych najczęściej wykonywanych robót konserwacyjnych i naprawczych oraz wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert.

Faktyczne ilości robót w okresie realizacji zamówienia są większe niż przedstawione w przedmiarze i szczegółowo określane będą w zleceniach wystawianych przez Dział Techniczny, zgodnie z potrzebami na każdy budynek osobno.

Realizacja robót odbywać się będzie wg indywidualnych zleceń wystawianych w ilości i kolejności faktycznych potrzeb na budynku oraz w terminie uzgodnionym przez strony w każdym zleceniu.