Wykonanie robót w branży stolarskiej w zasobach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o.