Wykonanie rocznych przeglądów gazowych oraz robót gazowych w ramach konserwacji gazowej budynków będących w zarządzie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. w okresie dwóch lat

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Wszystkie rodzaje
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 25.03.2019 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 25.03.2019
Ogłoszono dnia: 14.03.2019