Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości na dworcu PKP Żyrardów i przyległym terenie od 15.12.2016 do 15.12.2017

Tryb: Wszystkie tryby
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 28.11.2016 12.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 28.11.2016
Ogłoszono dnia: 17.11.2016