Wykonanie usługi ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa mienia i obiektu położonego przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie.

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 30.10.2018 9:00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów - sekretariat pok. nr 7
Termin otwarcia ofert: 30.10.2018
Ogłoszono dnia: 19.10.2018