Wykonanie usługi w zakresie dozoru dworca PKP Żyrardów i przyległego terenu.

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 20.03.2018 9.00
Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. sekretariat pokój nr 7
Termin otwarcia ofert: 20.03.2018
Ogłoszono dnia: 09.03.2018