Wykonanie usługi w zakresie dozoru dworca PKP Żyrardów i przyległego terenu