Wykonanie usługi w zakresie utrzymania czystości na dworcu PKP Żyrardów i przyległym terenie.

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 17.11.2017 9.00
Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. sekretariat pokój nr 7
Termin otwarcia ofert: 17.11.2017
Ogłoszono dnia: 08.11.2017