Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 26 w Żyrardowie