Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Mireckiego 70 w Żyrardowie.