?Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Dekerta 2B w Żyrardowie?

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 17.08.2016 09:00
Miejsce składania ofert: Przaedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. zo.o. ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów, Sekretariat-pok.nr7
Termin otwarcia ofert: 17.08.2016
Ogłoszono dnia: 29.07.2016

Treść

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy  Dekerta 2B w Żyrardowie.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w przedmiarze robót zał. nr 7 oraz dokumentacji projektowej zał. nr 8 do SIWZ.