?Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kościuszki 28 w Żyrardowie?

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 21.06.2016 09:00
Miejsce składania ofert: Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 5,Sekretariat
Termin otwarcia ofert: 21.06.2016
Ogłoszono dnia: 06.06.2016

Treść

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kościuszki 28 w Żyrardowie, wpisanym do rejestru zabytków.