Wykonanie zadań dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Żyrardowie