Wymiana 2 szt. drewnianej stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 5 przy ul. Narutowicza 40 w Żyrardowie

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 23.02.2018 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 23.02.2018
Ogłoszono dnia: 15.02.2018