Wymiana 2 szt. drewnianej stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym przy ul. Kościuszki 43 m 13 w Żyrardowie

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 18.09.2018 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 18.09.2018
Ogłoszono dnia: 10.09.2018