Wymiana 2 szt. stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 2A przy ul. Narutowicza 26B w Żyrardowie

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 21.07.2017 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 21.07.2017
Ogłoszono dnia: 05.07.2017