Wymiana istniejącej stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w budynkach gminnych w Żyrardowie.

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 22.10.2018 9:00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów - sekretariat pok. nr 7
Termin otwarcia ofert: 22.10.2018
Ogłoszono dnia: 12.10.2018