Wymiana istniejącej stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w budynkach gminnych w Żyrardowie

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 18.08.2016 9:45
Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Gospodarki mieszkaniowej Zyrardow Sp. zo.o. ul. Armii Krajowej 5,960300 Żyrardów Sekretariat -pok nr7
Termin otwarcia ofert: 18.08.2016
Ogłoszono dnia: 03.08.2016

Treść

Żyrardowie.

Na klatkach schodowych w budynku przy

– ul. Kamienna 9 ? 3 szt.

– ul. Leszno 23 -1szt

– ul. Słowackiego 12- 1 szt.

– ul. Sienkiewicza 2 -3 szt.

– ul. 1-go Maja 31 -6 szt.

W lokalach mieszkalnych w budynku przy:

– ul. Żeromskiego 11 m. 20- 3 szt.

– ul. Leszno 25 m. 22 ? 3 szt.

– ul. Kamienna 9 m. 19-2 szt.

– ul. Kamienna 9 m. 23- 2 szt.

– ul. Słowackiego 12 m. 1a- 3 szt.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 oraz przedmiar robot stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.