Wymiana istniejącej stolarki okiennej drewnianej w budynku przy Placu Jana Pawła II w Żyrardowie wraz z wykonaniem projektu wymiany okien oraz uzyskaniem decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 02.10.2019 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 02.10.2019
Ogłoszono dnia: 24.09.2019