Wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej na okna PCV: 4 szt. okien i 1 szt. drzwi balkonowych w lokalu nr 4 w budynku przy ul. Okrzei 5 w Żyrardowie oraz wymiana 2 szt. okien na klatce schodowej w tym budynku.

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 11.09.2019 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 11.09.2019
Ogłoszono dnia: 04.09.2019