Wymiana okien

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Inne
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 16.03.2016 15.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 17.03.2016
Ogłoszono dnia: 08.03.2016