Wymiana piasku w piaskownicach zlokalizowanych na posesjach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o.

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 03.06.2020 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 03.06.2020
Ogłoszono dnia: 26.05.2020