Wymiana piasku w piaskownicach zlokalizowanych na posesjach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o.

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Wszystkie rodzaje
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 01.06.2017 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 01.06.2017
Ogłoszono dnia: 25.05.2017