Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym przy ul. Strażackiej 3 m 5 w Żyrardowie

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 10.03.2017 9.00
Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. sekretariat pokój nr 7
Termin otwarcia ofert: 10.03.2017
Ogłoszono dnia: 02.03.2017