Wymiana stolarki okiennej w lokalu nr 1 przy ul. Żeromskiego 3 w Żyrardowie

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 17.05.2017 9
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 17.05.2017
Ogłoszono dnia: 08.05.2017