Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi w lokalach mieszkalnych przy ul. Kanałowej 4 m1, Kanałowej 4 m 6, Kanałowej 4 m 7 w Żyrardowie.

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 05.06.2019 9:00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów - sekretariat pok. nr 7
Termin otwarcia ofert: 05.06.2019
Ogłoszono dnia: 28.05.2019