Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym perzy ul. Żeromskiego 10 w Żyrardowie

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 07.06.2019 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 07.06.2019
Ogłoszono dnia: 29.05.2019