Wymiana windy w budynku przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 11.05.2020 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 11.05.2020
Ogłoszono dnia: 24.04.2020