Zakup oraz dostawę wraz z rozładunkiem pojemników na odpady komunalne

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 04.10.2019 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 04.10.2019
Ogłoszono dnia: 26.09.2019