Struktura organizacyjna

Prezes Zarządu:
Robert Rybicki

Członek Zarządu
Paweł Rzeszot

Główny Księgowy:
Iwona Pietrzak

Prokurent:
Joanna Leśniak

Zarządcy Nieruchomości:
Izabela Trzeszczkowska – licencja nr 19897
Magdalena Goźlińska – licencja nr 18879

Rada Nadzorcza:
Marcin Kołecki – przewodniczący
Jerzy Słomiński – zastępca przewodniczącego
Bogusława Wardak – sekretarz
Andrzej Aleksandrowicz  – członek
Krzysztof Kopczyński  – członek