Struktura organizacyjna

Prezes Zarządu:
Mirosław Urbanowski

Główny Księgowy:
Iwona Pietrzak

Prokurent:
Joanna Leśniak

Zarządcy Nieruchomości:
Izabela Trzeszczkowska – licencja nr 19897
Magdalena Goźlińska – licencja nr 18879

Rada Nadzorcza:
Marcin Kołecki – przewodniczący
Anna Rutkowska – zastępca
Monika Teper – sekretarz
Krzysztof Kamiński – członek
Józef Grzegorz Kłosowski – członek