Struktura organizacyjna

Prezes Zarządu:
Mirosław Urbanowski

Główny Księgowy:
Iwona Pietrzak

Prokurent:
Joanna Leśniak

Zarządcy Nieruchomości:
Izabela Trzeszczkowska – licencja nr 19897
Magdalena Goźlińska – licencja nr 18879

Rada Nadzorcza:
Marcin Kołecki – przewodniczący
Józef Grzegorz Kłosowski – zastępca przewodniczącego
Bogusława Wardak – sekretarz
Jerzy Słomiński  – członek
Krzysztof Kopczyński  – członek