Zarządzenie Prezydenta Żyrardowa w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia