Zarządzenie w sprawie opłat za banery i plakaty wyborcze